Skelbimai

AB „DETONAS“ VALDYBOS
PRANEŠIMAS
2020-04-14
Vilnius

Informuojame Akcinės bendrovės „Detonas“ akcininką – Susisiekimo ministeriją, bendrovės
darbuotojus, Bendrovės partnerius ir klientus, kad nuo 2020 m. balandžio 8 d. akcinei bendrovei
„Detonas“ pradėjo vadovauti Vaidas Zubavičius, laimėjęs AB „Detonas“ viešai skelbtą atranką iš
daugiau kaip 160 kandidatų.
Vaidas Zubavičius turi daugiau nei 20 metų vadovavimo patirties įvairaus profilio bendrovėse,
taip pat turi verslo organizavimo, gamybinės bei prekybinės patirties. Savo darbinėje veikloje įgijo
laivų statybos, metalo, medžio apdirbimo žinių. Dalyvavo Europos Sąjungos projektų įgyvendinime
bei rengime. Naujo AB „Detonas“ vadovo vadovavimo patirtis apima mikro ir makro įmonės
valdymo patirtis, nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų personalo turinčiose įmonėse.
Vaidas Zubavičius Mykolo Riomerio universitete yra įgijęs Teisės magistro laipsnį, Vilniaus
Universitete baigęs vadybos ir verslo administravimo bakalauro studijas. Šiais metais papildomai
baigė Mykolo Riomerio universitete bakalauro studijas ir ruošiasi antro bakalaurinio darbo gynimui.
Valdyba tiki, kad AB „Detonas“ direktoriui Vaidui Zubavičiui pavyks sėkmingai įgyvendinti
valdybos iškeltus tikslus: užtikrinti akcininko lūkesčius dėl kapitalo grąžos, įmonės vykdomų
projektų tęstinumą bei investicinio projekto užbaigimą, bendrovės organizacinės struktūros,
atitinkančios šiuolaikinius įmonės poreikius, įgyvendinimą, darbo su esamais klientais stiprinimą,
naujų rinkų paiešką, galimų alternatyvių veiklų paiešką, o darbuotojų sveikatos bei darbo sąlygų
gerinimo, nuolatinio darbuotojų kvalifikacijos kėlimo ir motyvacijos palaikymo klausimai bus
operatyviai sprendžiami.
Valdyba įsitikinusi, kad bendrovės vadovui pavyks užtikrinti stabilią įmonės veiklą ir laikmečio
iššūkiu tapusios covid-19 sukeltos situacijos sąlygomis.
Valdyba linki AB „Detonas“ direktoriui Vaidui Zubavičiui ryžto ir drąsos priimant inovatyvius,
nestandartinius sprendimus, sėkmės įgyvendinat įmonei iškeltus uždavinius ir prisiimtus
įsipareigojimus.

Pagarbiai,
AB „Detonas“ valdybos pirmininkas
Mantas Šukevičius

 

2014 © AB, Detonas