Darbo užmokestis

AB „Detonas“  darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais :

2014 © AB, Detonas