Darbo užmokestis

AB „Detonas“  darbuotojų vidutinis mėnesinis nustatytasis darbo užmokestis eurais (ataskaita ČIA).

2014 © AB, Detonas